Familie en organisatieopstellingen

Wil je meer weten over een opstelling, of een opstelling doen. Vul dan dit contactformulier in.

Kijk De methode werkt door een geassocieerde vraag te stellen. Zeg maar een soort probleemstelling. Met een opstelling maak je de dynamiek zichtbaar en leg je de potentiele kansen, sterke punten, bedreigingen en zwaktes bloot. Daarnaast wordt de onderstroom duidelijk waardoor je haarfijn ziet welke onderliggende problemen er eventueel nog spelen.

Want Opstellingen gaan uit van de energieen die er altijd al zijn, alleen waar we tot nu toe in de westerse wereld nog veel te weinig gebruik van maken. Intuitie is een deel hiervan, maar er is nog veel meer vrijelijk voorhanden om ons te helpen de juiste beslissingen te nemen.
In familiesfeer wordt er al heel veel gebruik gemaakt van familieopstellingen.

Dus vind ik dat we opstellingen vaker moeten gebruiken en het fenomeen uitdragen. Opstellingen kunnen helpen om juiste beslissingen te nemen, juiste oplossingsrichtingen te tonen en verstoringen naar boven te halen.

Een opstelling meemaken is een krachtige manier om onderliggende patronen in je leven (werk/privé) zichtbaar te maken vanuit de systeem gedachte.

Het bijzondere aan opstellingen is dat er gewerkt wordt met een lichamelijk, energetisch en emotioneel veld, dat we zichtbaar maken met behulp van opgestelde mensen of dingen. Deze mensen oftewel representanten gaan in de energie staan van die hoofdrolspelers en voelen of beleven de energie van die ander;

Zorgvuldigheid en respect gaan hierbij boven alles! Een representant moet goed op zichzelf passen en de begeleider dient hier op te letten.

Doel van een opstelling is het zichtbaar maken van opvallendheden in het systeem

door niet te weten, goed te kijken en juiste interventies te doen op basis van een geassocieerde vraag van de client.

Het resultaat is een nieuw beeld wat als het goed is verhelderend is.
Van iets dat eenmaal gezien is kan
nooit gezegd worden dat het niet
gezien is!
Om dit te realiseren is wel een open houding en
innerlijke onbevangenheid

noodzakelijk.

Het systeem waar we het over hebben kun je zien als een mobilé. Iedereen voelt een diepe verbinding met zijn/haar systeem.
Als ergens de balans wordt verstoord, dan volgt onbewust meteen op een andere plek een reactie om de balans te herstellen door middel van gedragingen en/of gevoelens die niet verklaarbaar zijn.

Kies een geassocieerde vraag obv wat nu speelt. Je eigen functioneren en de band met je netwerk worden sterk bepaald door ervaringen uit het verleden: door relatieproblemen, trauma’s, scheidingen, sterfgevallen, andere doelen, te hard werken kan het evenwicht verstoord raken. Wanneer gebeurtenissen niet goed verwerkt zijn, kunnen ze een rol blijven spelen in je leven en invloed hebben op jouw functioneren. Faalangst, woedeaanvallen, concentratieproblemen … allemaal kunnen ze hun oorsprong hebben in je geschiedenis.

De methode Hellinger gaat uit van de volgende drie principes

 • Binding: Iedereen heeft recht op een plek
 • Ordening: Iedereen is onderdeel van een ordening (familie/organisatie etc.)
 • Balans: Er is een balans van geven en nemen.

Een opstelling kan richting en/of oplossingen geven bij vragen over Werk en Privé:

 • Over keuzes: vakanties, huis kopen, allerlei keuzes
 • Over persoonlijke eigenschappen
 • Over carrière stappen
 • Over projectrichting Keuze tussen A en B Etc..
 • Over carrierestappen
 • Over managementproblemen
 • Over leiderschapsproblemen
 • Over Organisatieveranderingen en fusies/overnames

Een opstelling werkt als volgt:

 • Begeleider/client doen het interview wat leidt tot een geassocieerde vraag
 • De representanten van de hoofdrolspelers uit dat vraagstuk worden door de client uit de aanwezigen gekozen;
  Representant kan persoon begrip of ding uitbeelden.
 • Middels vragen stellen van de begeleider en het bewust doen van interventies naar representanten kan de client op afstand bekijken hoe en wat er speelt of gebeurt in zijn eigen vraagstuk;
 • Soms wordt het antwoord al helder tijdens de opstelling en soms pas dagen of weken later;
 • Bij het beëindigen van de opstelling wordt elke representant weer uit zijn rol ontslagen en wordt er in de groep verwoord wat men zag, voelde, hoorde en beleefde in relatie tot de vraag met respect voor de client.

Wil je meer weten over een opstelling, of een opstelling doen. Vul dan dit contactformulier in.