Agile wendbaar werken

Agile wendbaar werken betekent dat je het werk richt op de klantwaarde. om dit in de huidige veranderlijke en dynamische omgeving te kunnen doen betekent dit dat je; een flexibele strategie aan houdt, kort cyclisch producten of diensten naar de markt brengt, deze producten of dienste voortbrengt in multidisciplinaire teams (voldoende expertise aan boord om zo autonoom mogelijk de dienst of het product te kunnen maken), en dit ondersteunt met visuele hulpmiddelen. Dit voor overzicht, transparantie, inzicht en eenvoudige leerervaringen.

Agile wendbaar werken is een mindset en geen methode. Scrum is bijvoorbeeld een raamwerk wat toegepast kan worden binnen deze mindset. Maar werken met scrum betekent niet meteen dat het agile gedachtegoed voldoende goed wordt aangehouden.

Agile werken betreft vooral houding en gedrag. Deze manier van werken met coachende en dienende managers is bij uitstek geschikt om toe te passen met behulp van systemisch werken principes. Ik specialiseer me op het snijvlak hier van.

Zie https://www.vindtocht.nl/basiscursus-agile-en-systemisch-werken/ voor de eerste basistraining op dit gebied. Je leert Agile werken en systemisch werk in samenwerking toepassen!